Dödsskuggans land

Tornet 1

Sedan Ciaran pekat med hela handen och stövlat iväg med endast Bufo i släptåg begav vi oss av mot Tornet i bergen på andra sidan floden. Terlach hade repat sig efter en lång tids sjukdom och kunde nu glatt visa hur man svingar svärd och 7:e legionens urgamla banér. På vägen passerades ett övergivet vätteläger där Padraigh kunde utskilja att det övernattat minst 20 vättar. Vi såg också hur vättar tillverkade fällor. Frorath använde sin axel för att extra noga undersöka hur mycket skada den typen av fälla kan göra.

Väl framme vid tornet fick jag hjälp av Gordan att åkalla de urgamla naturkrafterna så att vi skulle kunna se vilka ondskefulla besvärjelser som lagts på tornet. Det var gott om symboler och dålig magi men vi kunde inte se mer än så. En bister, onaturlig kyla omgav tornet och täckte marken med snö. Padraigh ville gärna ta sig in i tornet genom ett hål i tornets vägg någon våning upp så jag spindlade dit och satte fast ett rep åt honom.

En efter en klättrade vi in och möttes av en ond vålnad och dess tjänare. Inte ens Ciaran kunde berätta riktigt vad det var. Redan efter en kort stunds strid stod det klart att vi inte kunde göra mycket åt denna styggelse. Frorats krafter var verkningsfulla men sinande och vi andra hade full upp med att bara överleva. Hade det inte varit för Gordans hjältefulla försvar hade vi nog inte kommit undan med allas liv i behåll.

Känn Urek, lev livet.
DaroGanAntras

Comments

gudjon_gudjonsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.