Dödsskuggans land

Från tornet till stenkungen

Efter en lugn natt i skydd av ett uthus vid Tornet gav vi oss av nedför sluttningen norrut mot byn vi sett från toppen av tornet.

Vi undersökte rester av bebyggelse längs vägen men blev sedan jagade av vättar ut på benfälten. Vättarna lämnade dock inte den glesa skogen och vi kunde under ordnade former gå till byn och undersöka den. En styggelse till zombie ville smaka vårt kött men Terlach lät den smaka kallt stål från armen och tvärs igenom bröstkorgen.

Vi såg spår efter handelsmannen Colm och Ciaran tyckte sig se hans vagn försvinna bort åt väster längs landsvägen.

Vi hittade ett stenhus där vi under Padraighs inspirerade ledning barrikaderade oss. Under natten med fullmåne brakade ett skådespel loss ute på benfälten. Stora arméer drabbade samman. Men vi i byn berördes inte av själva slaget.

En väg som korsade stora landsvägen i nord-sydlig riktning kunde urskiljas men vi valde att fortsätta västerut mot vad som borde vara kusten.

Vid sen eftermiddag kom vi fram till en enorm stenstaty av vad Ciaran kände igen som en gammal kung vid namn Feorgan. Han kan säkert berätta mer om det. Strax norr om den 15 meter höga statyn längs en igenvuxen väg hittade vi resterna av ett överfall där 13 dvärgar huggit sin sista sten. Vi övernattade i en cirkel som vi gissade att Colm använt kvällen innan och såg under natten skepnader av vargar, friska vargar, svepa förbi knappt inom synhåll från skenet av vår eld och våra facklor. Under min morgonandakt berättade en hare att vargarna ofta kom förbi här i stora flockar.

Comments

LOOT:
DaroGanAntras hittade en påse med magiska runor i en stubbe vid en ruin mellan tornet och byn där ett odött rådjur gick runt i cirklar. Runorna tycks ha använts i någon ritual för att hålla saker inne eller ute.

Vid resterna av de överfallna dvärgarna Hittade Padraigh …

Från tornet till stenkungen
gudjon_gudjonsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.