Tornet

Ett torn beläget i skogen strax söder om Benfälten och Bron. Tornet är runt, och cirka 20 meter högt. Att döma av utsidan verkar det ha kanske sex våningar inuti, plus en raserad takvåning. Tornet har ett stort hål i den norra sidan, som ser ut att ha skett genom yttre åverkan, kanske en krigsmaskin eller liknande. Tornets massiva ekport är låst inifrån och välbehållen. Porten och resten av tornet är inneslutna i någon slags magisk aura, kanske en skyddsbesvärjelse. Runtom tornet finns en liten gård som är lite mer förfallen, med en gammal mur, ett stall och några träskjul som fallit samman. Hela området kring tornet är klart kallare än omgivande natur, så pass kallat att snön ligger kvar på våren långt efter att den smält i skogen runtom.

Tornet undersöktes först i spelmötet Tornet 1.

Tornet

Dödsskuggans land JonasG