Tidslinje över Avalons historia

År (Avalonsk tideräkning) Händelse
0 (109 e.Kr) Finn Fiatach försvarar Ulaid mot den invaderande Legio IX, och förflyttas av gudinnan Brighidh till Abhailon/Avalon. Finn och hans druid Maelwydd för Brigantes folk genom myternas skog och möter Tuatha Dé vid Magh Tuiredh.
0-100 Det första riket, Aneirean, grundas och Finn blir dess första kung. Flera klaner av Brigantes slår ut på sin egen väg för att grunda egna riken på andra platser i Avalon. Fáls sten utropar Finns son Fiachu till Avalons förste högkung, och de andra rikena svär trohet till honom.
100-200 De keltiska rikena fortsätter att expandera, och råkar i konflikt med de av Aos Sidhe som valt att ta kroppslig form och leva ovan jord, i huvudsak alver, dvärgar och vissa djurfolk (minotaurer?). Krig utbryter på flera platser. I söder blir älvfolken nästan helt undanträngda till olika enklaver eller bortjagade, men i norr lever de vidare. Vissa älvfolk bildar egna klaner på keltiskt vis och integreras någorlunda i samhället.
200-300 Påmanade av Sidhes kungar och drottningar och som en reaktion på älvfolkens förluster utnyttjar en grupp druider en period av oro mellan Avalons riken för att utropa en magokrati där de styr med järnhand. Snart faller dock styret efter interna stridigheter. Druider får dåligt rykte i landet och förföljs. Ett halvt sekel av bråkande småriken inleds.
300-400 Väckta ur sin slummer efter krigen mot Tuatha Dé kryper Fomorerna upp ur sina hålor igen. Krig utbryter och många av kelternas riken faller. En hjältedrottning stiger fram, och beväpnad med Lughs legendariska spjut leder hon kelter och sidhe till en gemensam seger. En ny guldålder inleds, och Avalon enas återigen för första gången på över ett sekel under en högdrottning.
400-500 Guldåldern fortsätter men avklingar långsamt. Fomorerna är slagna men aldrig helt kuvade. Runt 450 grundas Laochta i norr efter krig mot trollen i bergen.
495 Prins Rhydd, son till Laochtas förste kung, ingår ett gränsavtal med Sidhe söder om berget Stormtine. Ollave Neven reser en sten till minne av avtalet på leylinjen.
500-600 Den Gyllene drakens dynasti faller efter en serie ovärdiga monarker, och byts ut efter ett kort inbördeskrig. Efter en lång tid av sammanhållning börjar Avalon återigen splittras upp. Högkungens makt blir i princip bara symbolisk, och det traditionella klansamhället luckras upp något.
572-576 De tre fasorna som förebådade goternas invasion av Avalon.
581 (285 e.Kr) Goternas invasion. En stor krigsflotta av goter räddas undan en magisk storm och förflyttas till Avalons kuster. De landstiger i sydöstra Avalon, och bränner ned flera städer och byar. Trots att de är relativt få jämfört med kelterna är goterna överlägsna i strid tack vare bättre vapen och rustningar och en mer enad taktik. Inom tio år har de lagt hela sydöstra Avalon under sig.
600-700 Goterna samlas under en Kaiser som fortsätter erövringen av Avalon. Trots att även kelterna nu har ringbrynjor och stålvapen lyckas de inte rubba goternas fotfäste på ön, utan förlorar snarare mark gradvis. När man till slut inser att man måste enas och klanerna lyckas välja en högkung är det redan för sent. Goterna å sin sida måste röva åt sig kvinnor från kelterna för att deras rike ska kunna fortsätta, eftersom deras invasionsarmé i stort bara bestod av män.
700-800 De keltiska rikena pressas alltmer av goterna från söder och av fomorer och troll från norr. Snart är halva Avalon gotiskt. Goterna överger gradvis sina stamgudar (eftersom de inte är villiga att dyrka de keltiska gudarna), och konverterar till en form av tidig, dualistisk kristendom som följde med vid invasionen i form av ett par konverterade goter. Druidism trycks undan helt i södra Avalon och gotisk magi blir den enda accepterade magin. Gotiska präster börjar kunna kanalisera mirakel från sina helgon vilket accelererar konverteringen.
800-900 Bara ett fåtal keltiska riken finns kvar på Avalon, och av dem är ett par starkt påverkade av den gotiska kulturen. Riket X kring Dun Aine är det största och mäktigaste av de keltiska rikena. Imperiet börjar vända sig bort från de norra delarna av Avalon och har avbrutit sin erövring av ön för att blicka österut över haven. Gotiska flottor seglar iväg från Avalon och återvänder med rikt byte. Kaisern intresserar sig för att erövra dessa avlägsna riken istället.
900-1000 I samband med goternas invasion av länderna bortom det östra havet kommer nya folk och kunskaper till Avalon. Den gotiske kaisern fascineras av den nya nekromantiska vetenskapen som utövas i hans nya lydriken i öster. De första vampyrerna når i hemlighet till Avalon.
1008 Katastrofen.
1211 Kampanjens start

Tidslinje över Avalons historia

Dödsskuggans land JonasG