Gudar i Gröndal

I Gröndal tillber man fortfarande de gudar som var de viktigaste i det gamla kungariket före Katastrofen. En del av gudarna har dock fallit i onåd och deras sanna väsen har glömts bort, och andra ritualer har förändrats under de två århundradena man levt i avskildhet. Detta är i alla fall de gudar man minns än idag:

Bel, Belenus: Den viktigaste guden enligt de styrande i Gröndal, framför allt prästen Gudmund. Bel är ljusets och solens gud, och han prisas särskilt på Beltain, sommarens första dag. Bels symbol är en solskiva eller stående stenar, som symboliserar att Bels präster traditionellt höll kalendern med sina stencirklar.

Dagdah: Jordens och livets gudinna, en god men lite lurig gudom. Hon är också hemmets beskyddare. Hennes symboler är en sköld och en kittel.

Math: Magins och kunskapens gud. Utmålas som en svikare, som troligen var ansvarig för magins fall. Hans symbol är en stav.

Brigantia: Gudinnan som härskar över boskap, floder, regn och stormar. Betraktas med motvillig respekt i Gröndal, och offras till ibland. Hennes symbol är en bro.

Silvanus: Naturens gud, som anses vara suspekt av Gröndalsborna. Har en ek som symbol.

Morrigan: Krigets gudinna, ett farligt väsen som man undviker att ens nämna i Gröndal. Har två korsade spjut som symbol.

Arawn: Härskaren över dödsriket, en fruktad gud vars symbol är en svart stjärna.

Religionsutövningen i Gröndal har som sagt förändrats mycket under två århundraden, och det är mycket möjligt att mycket av det som Gröndalsborna tar för sanningar inte stämmer överens med hur det var i det gamla rikets kultur, eller ens med gudarna själva. Religionen är främst inriktad på att skapa strukturer och levnadsregler i samhället, varna alla för magi och dess inneboende ondska och återskapa paradiset.

Gudar i Gröndal

Dödsskuggans land axel_burstrom