Gröndal

Gröndal eller Gleannglas är en liten dal inträngd mellan bergskammar, förkastningar och täta skogar. Hit kom för drygt två hundra år sedan en grupp flyktingar om kanske hundra personer, på flykt undan de härjande skelettarméer, vampyrfurstar och zombiefarsoter som höll på att förstöra hela världen. Med mycket möda trängde man in i dalen, täckte över alla spår och byggde sig en liten by. Med tiden växte befolkningen, och två små byar till växte fram i dalen.

Byarna

I dalen finns fyra bosättningar:

Platser i dalen

Några geografiska platser i dalen. Alla har inte fått namn, så tills vidare är detta bara en beskrivning av vad som finns.

  • Sjön
  • Floden
  • Träsket
  • Norra skogen
  • Södra skogen
  • Vaktstugan
  • Vattenfallet
  • Platån
  • Flodsprickan
  • Grottberget

Gröndal

Dödsskuggans land JonasG