Donemara

Donemara är en stad som ligger längst in i en vik vid det stora havet. En å flyter genom Donemara, som kommer ned från bergen i öster och går tidvis jämte den gamla landsvägen. Staden livnär sig i första hand på fiske, och har en stor och väl underhållen hamn där även stora skepp kan lägga till. Hamnen med sina pirar, fyrtorn, stentorg och lagerlokaler är i sanning större än själva staden, och en relik från de gamla tiderna. I staden bor drygt ett tusental invånare.

Idéer

  • Utanför det nuvarande Donemara finns ett stort ruinområde som är lämningarna av den gamla staden.
  • Några kilometer bort, överblickande viken, ligger det gamla slottet där Donemaras adel härskade ifrån. Det står sedan länge i ruiner.
  • Donemara är en neutral stadsstat som vill stå utanför alla fejder mellan nekromantiker och vampyrer. Som sådan är den en relativt tillåtande stad, och alla är välkomna in så länge de håller Rådets fred. Man kan träffa både vampyrer, häxmästare, vargmän, vättar och annat i Donemara. Vampyrer och nekromantiker som vill hålla hemliga förhandlingar eller handla sällsynta varor.
  • Staden plågas konstant av odöda fiskare och havsmonster som stiger upp ur djupet för att härja. En vanlig sorts odöd är drauger, som är vandöda människor som dött till havs och ofta är sammanfogade med delar av sjömonster som gigantiska krabbklor, bläckfisktentakler och liknande.

Här möts Vampyrernas och Nekromanternas intresseområden. Båda sidor är av någon anledning nöjda med att staden förblir neutral. Detta trots att staden inte verkar vara alltför svår att ta och trots att det om inte annat finns 1000 själar att skörda.

Donemara

Dödsskuggans land gudjon_gudjonsen