Cesair och den gröna dalen

En gång för länge sedan, långt innan Gröndal befolkades av dem som bor där nu, kom prinsessan Cesair till dalen med ett följe av 50 andra kvinnor och 3 män. De ville hitta en bördig plats att slå sig ner på och när de kom till dalen bestämde de sig direkt för att stanna.

Cesair gifte sig med Fintan och dalen delades upp i tre delar där var och en av männen skulle användas för att befolka dalen. Två av männen dog dock strax därefter och Fintan blev skräckslagen av tanken på att försöka räcka till till alla kvinnor. Han förvandlade sig till en lax och flydde. Cesair dog av brustet hjärta och utan en enda man kvar ville inte de andra kvinnorna vara kvar. De återvände till sina gamla hem men berättade inte för någon att de hittat den bördiga dalen i bergen.

Cesair och den gröna dalen

Dödsskuggans land gudjon_gudjonsen