Benfälten

Ett stort område strax söder om Gröndal, med början vid den gamla landsvägen. En flack dalgång med spår av många stora slag. Marken är nästan död, och bara de härdigaste växter lever här. Fälten är överströdda av skelettdelar och döda kroppar. Enligt Colm MacCailaín är detta resterna av århundraden av strider mellan Vampyrstäderna och Nekromantikergillet, och ibland kan skeletten vakna till liv, särskilt under fullmånens sken då de ska kriga igen.

Benfälten

Dödsskuggans land gudjon_gudjonsen