Tag: Nemesis

Results

  • Šarović

    Baron Šarović var herre över baroniet Broburg, inkuderande byarna [[Broburg | Broburg]], Svartkrok och Laxsprånget. På okänt vis hade han lyckats få reda på [[Gröndal | Gröndals]] existens, och med hjälp av medlöpare i dalen försökte han ta över den och …