AntoDarGantras

Förmedlaren av visionen, livet. Mörkgrön.

Description:

Han har ännu inte lyckats få grepp om ett språk för att förmedla Ureks visioner och kunskap.

Bio:

AntoDarGantras

Dödsskuggans land JonasG