Dödsskuggans land

In i Morrigans kulle

E ChDGF PCi

Men vad heter vi säger Daro, hur presenterar vi egentligen oss?
Gudarnas befriare säger Fraaraath. Gröndals ambassadörer kanske, nämner Chaelon, ambassadör är en bra titel. Vårens befriare eller Nionde legionen säger Gordan. Chaelon tycker att det funkar med vetenskapsmän och äventyrare. Men tydligen inte, de andra beslutar sig för att kalla sig Gudarnas gryning. Rätt högtravande. Chaelon nöjer sig att vara vetenskapsman och resfölje.

Vi betraktar den enorma kullen och dess sammanhållande stenmur. Pilskjutaren och knivmördaren håller sig borta. Det finns tre ingångar med tältpaviljonger. Vimplar vajar från tälttaken.

Kan man gå in utan att hamna in i morrigans värld undrar vi?

Daro påpekar att marken känns bra, det finns ju ogräs här. Jaja, kanske att det är riktigt och rimligt, ur ett druidiskt perspektiv.

Vi hör inget utan går fram till en öppning. Chaelon går fram och ropar “hallå, någon där” på både gaeliska och alviska. Någon tänder en lampa i tältet. Vi avvaktar några sekunder, sedan öppnar Daro och går in och tätt efter följer Gordan.

Men de hinner inte ta första steget in innan de möter en man i tältöppningen. Vi känner igen honom som knivmördaren, men han ser mer ut som en muskulös krigare, och om han mördat någon vet vi ju inte… ännu.

Vi presenterar oss och den spetsörade mannen presenterar sig som Timech och säger “stig på, vi vill prata med er”.

Vi kliver in i tältet, fyra gånger fyra meter stort. Det är två andra alver där, två kvinnor. En ser ut som en krigare den andra har en stav och vi misstänker hon är en magiker. De heter Aidry, magiker, och Cedra, krigaren.

Gordan undrar nervöst om de tänker dra vårt blod. De hälsar att vi är välkomna och inget blod skall flyta. Daro säger till Gordan att lugna ner sig.

De presenterar sig som Morrigans folk. De levde här innan fallet, har vandrat under lång tid men nu kommit tillbaka. De är de första. De vet vilka vi är, de har pratat med Morrigan, och beklagar att de var försiktiga. Det är mest Aidry som pratar och Timech fyller i. Cedra är tyst.

Aidry kände prins Kondla (?), gröndals grundare. De känner även så klart till Fineasalverna men tillhör dem inte. De är mer sidhe än oss.

Vi berättar att vi träffat Math, och om världens plugg och att fler borde hjälpa till. De ser skeptiska ut.

Vi frågar vad de tycker om världen och de säger att de ännu inte har inte stött på nekomanter och vampyrer, de har vandrat andra stigar, mellan världar. Och i Avalon har de varit i skogarna västerut.

Om andra gudar. De gjorde en spådom för länge sedan, men om just Bel var det mörkt. Misstänker att han kan varar fängslad. För länge sedan fanns Bels kraftcentrum nära mitten av Avalon, i navet. De vet inte vad som hände men har förutsatt att hans makt är kvar där även när imperiet, Goterna, tog över. Bara Math och Arrawn svarade på ritualen med runor. Inga andra gudar hörsammade. Fast de vet om Goibnu, och var han har sin smedja.

Undra om vårfrun är gud, eller bara sidhe. De verkar inte veta, men de säger att gränsen är suddig mellan älvregenter och gudom. En älvhärskare i sin boning kan vara lika stark som en gudom, men bara i sin boning.

De berättar att det kan komma ca 200 av Morrigans kämpar till. Så småningom. Daro fråga vad de vill ha hjälp med. Fast Gordan vill påstå att vi redan är i allians, och de håller med Gordan, är vi bröder och systrar i Morrigans tjänst, är vi allierade.

De vill öppna upp kraftcenter för att Morrigan ska nå sin fulla styrka. Det medlet kan vi enas om säger Chaelon.

Daro påstår att det är väl bra att alla gudar släpps fria. De svarar att det beror på vad de gjort. Vissa förtjänar att straffas. Och vem bättre än Morrigan att straffa? Men de tror inte att Math och Arrawn ligger bakom allt. Det låter fel. Och så klart är det troligen så, även om vi inte vet vad de egentligen håller på med, och för vem och med vilket syfte.

De berättar att magin försvann samtidigt som Lauchtas kung mördades (dvs Kondlas far). Det fanns en konspiration mot Morrigan, och det fick henne inspärrad. De berättar att de rensat området kring Lauchta, men de verkar inte ha rört sig långt.

Chaelon reflekterar över Gordan: han verkar ha ett okritiskt, ickeanalytiskt sinne och tro på allt som sägs av de som följer Morrigan, och därmed, vid flertalet tillfällen, dragit förhastade slutsatser. Sanna av tur snarare än tanke. Men sådana är väl paladinerna, modiga och lite enkelspåriga. En värld i balans behöver väl även den typen av personer.

Vi frågar om Morrigan är på plats. De säger att hon alltid är inne i högen men kan vara lynnig. Ett offer kan vara bra. Gordan och Daro tar sig snabbt tillbaka till slagfältet och letar. De hittar stora skatter och en massa offerhuvuden.

De tre alverna tar oss in i Morrigans kulle. Det är bråte och offerkärl i korridorerna. Vi kommer fram till ett valv, i den är en korp uthuggen. Vi träder in i en stor rund sal. Redan innan vi kommer in känner vi en distinkt doft av blod och strid. Salen är upplyst av rökiga facklor och i mitten är det en höjd med en tron på. Högen är gjord av benknotor och skallar. Det finns även många pålar med spetsade huvuden. På tronen sitter Morrigan.

Alverna stannar utanför rummet. De säger åt oss att lägga vårt offer framför Morrigan. Hon sitter lite hukad. Hon ser annorlunda ut den här gången, korpsvart hår och händer drypande med blod. Gordan går först och lägger sitt offer, vi följer honom.

“Fina gåvor kommer du med Gordan, och vunna i ärlig kamp”. Hon ser äldre ut ser vi, när vi kommer närmare.

Gordan berättar om vad vi sett och gjort. Morrigan låter lite irriterad. Vi berättar om Math, hon fnyser. Lögnare säger hon om honom. Chaelon frågar varför, vad har Math gjort?

“Math har alltid varit en oärlig och slug gammal gubbe, jag tänker inte ta honom på orden”. Men han känner sig inte välkommen säger vi, så han kan inte komma och förklara sig. Morrigan säger att hon ska öppna dörrarna, om Math vågar sig hit. “Bara han tar med sig en gåva” säger hon vidare.

“Vi har spillt blod i hennes ära, det är bra” fortsätter hon. “Ni måste sätta igång kriget”.

Att vi tagit över gröndal är bra, men Morrigan håller inte med om att Eilidh tillhör hennes skara. Vi frågar om isdraken, och den ska bort. Men Morrigan ska skicka någon annan dit.

Vi frågade mer om Math. Morrigan säger att det är något Math har dolt. Hon kan inte se våra minnen när vi var i hans närhet. Math håller på att manipulera den magiska väven, för sin egen vinning, enligt Morrigan. Vi frågar om Goignu och Lug. Morrigan berättar att Lug är pålitlig, Goignu inte lika så.

Vi får en ny uppgift. Resa till Duneine/Alfernacht och se om vi kan påskynda kriget mellan vampyrer och nekromantiker, och på så vis rena världen. Vi frågar hur länge kriget ska pågå. Hon svarar att livet är en kamp och döden är naturlig. Vi lämnar Morrigan.

Vi börjar fundera på hur vi ska starta kriget. Kanske genom att rensa ut vampyrer ur Donemara…

Comments

axel_burstrom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.